1. Xem tuổi xông nhà năm 2022 Nhâm Dần cho gia chủ tuổi Tý

Dựa theo ngũ hành tam hợp, 12 con giáp phân thành 4 nhóm. Mỗi nhóm gồm 3 con tam hợp, là bộ ba con giáp tương hợp nhau hỗ trợ nhau phát triển. Theo đó tam hợp của tuổi Tý là: Thân, Tý, Thìn. Như vậy người tuổi Tý hợp với tuổi những người sinh năm Thân (khỉ) và Thìn (rồng). Lấy ví dụ tuổi của bạn là Giáp Tý (1984) hợp với các tuổi: Thân (khỉ) và Thìn (rồng).

Ngược lại với tam hợp thì còn có lục xung và lục hại. Lục xung của tuổi Tý là: tuổi Ngọ. Lục hại của tuổi Tý là tuổi: Mùi. Theo đó, người tuổi Tý khắc với người sinh vào năm Ngọ (ngựa) và sinh năm Mùi(Dê). Ví dụ tuổi của bạn là Giáp Tý (1984) thì sẽ kỵ với tuổi: Ngọ và tuổi Mùi.

Để tìm tuổi xông nhà phù hợp nhất cho gia chủ tuổi tý thì ngoài việc dựa vào cách tính Tam hợp, Lục hợp, hay xét các yếu tố Lục Xung và Lục hại thì còn phải dựa theo Can của từng tuổi Tý nữa. Ví dụ tuổi Giáp Tý thì có Can là Giáp sẽ hợp Kỷ. Nên chi tiết từng tuổi Tý mời các bạn tham khảo bài viết bên dưới nhé.2. Xem tuổi xông nhà năm 2022 Nhâm Dần cho gia chủ tuổi Sửu

Dựa theo ngũ hành tam hợp, 12 con giáp phân thành 4 nhóm. Mỗi nhóm gồm 3 con tam hợp, là bộ ba con giáp tương hợp nhau hỗ trợ nhau phát triển. Theo đó tam hợp của tuổi Sửu là: Tỵ, Dậu, Sửu. Như vậy người tuổi Sửu hợp với tuổi những người sinh năm Tỵ (Rắn) và Dậu (Gà). Lấy ví dụ tuổi của bạn là Ất Sửu (1985) hợp với các tuổi: Tỵ (Rắn) và Dậu (Gà).

Ngược lại với tam hợp thì còn có lục xung và lục hại. Lục xung của tuổi Sửu là: tuổi Mùi. Lục hại của tuổi Sửu là tuổi: Ngọ. Theo đó, người tuổi Sửu khắc với người sinh vào năm Mùi (Dê) và sinh năm Ngọ(Ngựa). Ví dụ tuổi của bạn là Ất Sửu (1985) thì sẽ kỵ với tuổi: Mùi và tuổi Ngọ.

Để tìm tuổi xông nhà phù hợp nhất cho gia chủ tuổi Sửu thì ngoài việc dựa vào cách tính Tam hợp, Lục hợp, hay xét các yếu tố Lục Xung và Lục hại thì còn phải dựa theo Can của từng tuổi Sửu nữa. Ví dụ tuổi Ất Sửu thì có Can là Ất sẽ hợp Canh. Nên chi tiết từng tuổi Sửu mời các bạn tham khảo bài viết bên dưới nhé.

3. Xem tuổi xông nhà năm 2022 Nhâm Dần cho gia chủ tuổi Dần

Dựa theo ngũ hành tam hợp, 12 con giáp phân thành 4 nhóm. Mỗi nhóm gồm 3 con tam hợp, là bộ ba con giáp tương hợp nhau hỗ trợ nhau phát triển. Theo đó tam hợp của tuổi Dần là: Dần, Ngọ, Tuất. Như vậy người tuổi Dần hợp với tuổi những người sinh năm Ngọ (Ngựa) và Tuất (Chó). Lấy ví dụ tuổi của bạn là Bính Dần (1986) hợp với các tuổi: Ngọ (Ngựa) và Tuất (Chó).

Ngược lại với tam hợp thì còn có lục xung và lục hại. Lục xung của tuổi Dần là: tuổi Thân. Lục hại của tuổi Dần là tuổi: Tỵ. Theo đó, người tuổi Dần khắc với người sinh vào năm Thân (khỉ) và sinh năm Tỵ (Rắn). Ví dụ tuổi của bạn là Bính Dần (1986) thì sẽ kỵ với tuổi: Thân và tuổi Tỵ.

Để tìm tuổi xông nhà phù hợp nhất cho gia chủ tuổi Dần thì ngoài việc dựa vào cách tính Tam hợp, Lục hợp, hay xét các yếu tố Lục Xung và Lục hại thì còn phải dựa theo Can của từng tuổi Dần nữa. Ví dụ tuổi Bính Dần thì có Can là Dần sẽ hợp Tân. Nên chi tiết từng tuổi Dần mời các bạn tham khảo bài viết bên dưới nhé.

4. Xem tuổi xông nhà năm 2022 Nhâm Dần cho gia chủ tuổi Mão

Dựa theo ngũ hành tam hợp, 12 con giáp phân thành 4 nhóm. Mỗi nhóm gồm 3 con tam hợp, là bộ ba con giáp tương hợp nhau hỗ trợ nhau phát triển. Theo đó tam hợp của tuổi Mão là: Hợi, Mão, Mùi. Như vậy người tuổi Mão hợp với tuổi những người sinh năm Hợi (Lợn) và Mùi (Dê). Lấy ví dụ tuổi của bạn là Đinh Mão (1987) hợp với các tuổi: Hợi (Lợn) và Mùi (Dê).

Ngược lại với tam hợp thì còn có lục xung và lục hại. Lục xung của tuổi Mão là: tuổi Dậu. Lục hại của tuổi Mão là tuổi: Thìn. Theo đó, người tuổi Mão khắc với người sinh vào năm Dậu (Gà) và sinh năm Thìn(Rồng). Ví dụ tuổi của bạn là Đinh Mão (1987) thì sẽ kỵ với tuổi: Dậu và tuổi Thìn.

Để tìm tuổi xông nhà phù hợp nhất cho gia chủ tuổi Mão thì ngoài việc dựa vào cách tính Tam hợp, Lục hợp, hay xét các yếu tố Lục Xung và Lục hại thì còn phải dựa theo Can của từng tuổi Mão nữa. Ví dụ tuổi Đinh Mão thì có Can là Đinh sẽ hợp Nhâm. Nên chi tiết từng tuổi Mão mời các bạn tham khảo bài viết bên dưới nhé.

5. Xem tuổi xông nhà năm 2022 Nhâm Dần cho gia chủ tuổi Thìn

Dựa theo ngũ hành tam hợp, 12 con giáp phân thành 4 nhóm. Mỗi nhóm gồm 3 con tam hợp, là bộ ba con giáp tương hợp nhau hỗ trợ nhau phát triển. Theo đó tam hợp của tuổi Thìn là: Thân, Tý, Thìn. Như vậy người tuổi Thìn hợp với tuổi những người sinh năm Thân (Khỉ) và Tý (Chuột). Lấy ví dụ tuổi của bạn là Mậu Thìn (1988) hợp với các tuổi: Thân (Khỉ) và Tý (Chuột).

Ngược lại với tam hợp thì còn có lục xung và lục hại. Lục xung của tuổi Thìn là: tuổi Tuất. Lục hại của tuổi Thìn là tuổi: Mão. Theo đó, người tuổi Thìn khắc với người sinh vào năm Tuất (Chó) và sinh năm Mão (Mèo). Ví dụ tuổi của bạn là Mậu Thìn (1988) thì sẽ kỵ với tuổi: Mão và tuổi Tuất.

Để tìm tuổi xông nhà phù hợp nhất cho gia chủ tuổi Thìn thì ngoài việc dựa vào cách tính Tam hợp, Lục hợp, hay xét các yếu tố Lục Xung và Lục hại thì còn phải dựa theo Can của từng tuổi Thìn nữa. Ví dụ tuổi Mậu Thìn thì có Can là Mậu sẽ hợp Quý. Nên chi tiết từng tuổi Thìn mời các bạn tham khảo bài viết bên dưới nhé.

6. Xem tuổi xông nhà năm 2022 Nhâm Dần cho gia chủ tuổi Tỵ

Dựa theo ngũ hành tam hợp, 12 con giáp phân thành 4 nhóm. Mỗi nhóm gồm 3 con tam hợp, là bộ ba con giáp tương hợp nhau hỗ trợ nhau phát triển. Theo đó tam hợp của tuổi Tỵ là: Tỵ, Dậu, Sửu. Như vậy người tuổi Tỵ hợp với tuổi những người sinh năm Dậu (Gà) và Sửu (Trâu). Lấy ví dụ tuổi của bạn là Kỷ Tỵ (1989) hợp với các tuổi: Dậu (Gà) và Sửu (Trâu).

Ngược lại với tam hợp thì còn có lục xung và lục hại. Lục xung của tuổi Tỵ là: tuổi Hợi. Lục hại của tuổi Tỵ là tuổi: Dần. Theo đó, người tuổi Tỵ khắc với người sinh vào năm Dần (Hổ) và sinh năm Hợi (Lợn). Ví dụ tuổi của bạn là Kỷ Tỵ (1989) thì sẽ kỵ với tuổi: Dần và tuổi Hợi.

Để tìm tuổi xông nhà phù hợp nhất cho gia chủ tuổi Tỵ thì ngoài việc dựa vào cách tính Tam hợp, Lục hợp, hay xét các yếu tố Lục Xung và Lục hại thì còn phải dựa theo Can của từng tuổi Tỵ nữa. Ví dụ tuổi Kỷ Tỵ thì có Can là Kỷ sẽ hợp Giáp. Nên chi tiết từng tuổi Tỵ mời các bạn tham khảo bài viết bên dưới nhé.

7. Xem tuổi xông nhà năm 2022 Nhâm Dần cho gia chủ tuổi Ngọ

Dựa theo ngũ hành tam hợp, 12 con giáp phân thành 4 nhóm. Mỗi nhóm gồm 3 con tam hợp, là bộ ba con giáp tương hợp nhau hỗ trợ nhau phát triển. Theo đó tam hợp của tuổi Ngọ là: Dần, Ngọ, Tuất. Như vậy người tuổi Ngọ hợp với tuổi những người sinh năm Dần (Hổ) và Tuất (Chó). Lấy ví dụ tuổi của bạn là Canh Ngọ (1990) hợp với các tuổi: Dần (Hổ), Tuất (Chó).

Ngược lại với tam hợp thì còn có lục xung và lục hại. Lục xung của tuổi Ngọ là: tuổi Tý. Lục hại của tuổi Ngọ là tuổi: Sửu. Theo đó, người tuổi Ngọ khắc với người sinh vào năm Tý (Chuột) và sinh năm Sửu (Trâu). Ví dụ tuổi của bạn là Canh Ngọ (1990) thì sẽ kỵ với tuổi: Tý và tuổi Sửu.

Để tìm tuổi xông nhà phù hợp nhất cho gia chủ tuổi Ngọ thì ngoài việc dựa vào cách tính Tam hợp, Lục hợp, hay xét các yếu tố Lục Xung và Lục hại thì còn phải dựa theo Can của từng tuổi Ngọ nữa. Ví dụ tuổi Canh Ngọ thì có Can là Canh sẽ hợp Ất. Nên chi tiết từng tuổi Ngọ mời các bạn tham khảo bài viết bên dưới nhé.

8. Xem tuổi xông nhà năm 2022 Nhâm Dần cho gia chủ tuổi Mùi

Dựa theo ngũ hành tam hợp, 12 con giáp phân thành 4 nhóm. Mỗi nhóm gồm 3 con tam hợp, là bộ ba con giáp tương hợp nhau hỗ trợ nhau phát triển. Theo đó tam hợp của tuổi Mùi là: Hợi, Mão, Mùi. Như vậy người tuổi Mùi hợp với tuổi những người sinh năm Hợi (Lợn) và Mão (Mèo). Lấy ví dụ tuổi của bạn là Tân Mùi (1991) hợp với các tuổi: Hợi và Mão.

Ngược lại với tam hợp thì còn có lục xung và lục hại. Lục xung của tuổi Mùi là: tuổi Sửu. Lục hại của tuổi Mùi là tuổi: Tý. Theo đó, người tuổi Mùi khắc với người sinh vào năm Sửu và sinh năm Tý. Ví dụ tuổi của bạn là Tân Mùi (1991) thì sẽ kỵ với tuổi: Tý và tuổi Sửu.

Để tìm tuổi xông nhà phù hợp nhất cho gia chủ tuổi Mùi thì ngoài việc dựa vào cách tính Tam hợp, Lục hợp, hay xét các yếu tố Lục Xung và Lục hại thì còn phải dựa theo Can của từng tuổi Mùi nữa. Ví dụ tuổi Tân Mùi thì có Can là Tân sẽ hợp Bính. Nên chi tiết từng tuổi Mùi mời các bạn tham khảo bài viết bên dưới nhé.

9. Xem tuổi xông nhà năm 2022 Nhâm Dần cho gia chủ tuổi Thân

Dựa theo ngũ hành tam hợp, 12 con giáp phân thành 4 nhóm. Mỗi nhóm gồm 3 con tam hợp, là bộ ba con giáp tương hợp nhau hỗ trợ nhau phát triển. Theo đó tam hợp của tuổi Thân là: Thân, Tý, Thìn. Như vậy người tuổi Thân hợp với tuổi những người sinh năm Tý và Thìn. Lấy ví dụ tuổi của bạn là Canh Thân (1980) hợp với các tuổi: Tý và Thìn.

Ngược lại với tam hợp thì còn có lục xung và lục hại. Lục xung của tuổi Thân là: tuổi Dần. Lục hại của tuổi Thân là tuổi: Hợi. Theo đó, người tuổi Thân khắc với người sinh vào năm Dần và sinh năm Hợi. Ví dụ tuổi của bạn là Canh Thân (1980) thì sẽ kỵ với tuổi: Dần và tuổi Hợi.

Để tìm tuổi xông nhà phù hợp nhất cho gia chủ tuổi Thân thì ngoài việc dựa vào cách tính Tam hợp, Lục hợp, hay xét các yếu tố Lục Xung và Lục hại thì còn phải dựa theo Can của từng tuổi Thân nữa. Ví dụ tuổi Canh Thân thì có Can là Canh sẽ hợp Ất. Nên chi tiết từng tuổi Thân mời các bạn tham khảo bài viết bên dưới nhé.

10. Xem tuổi xông nhà năm 2022 Nhâm Dần cho gia chủ tuổi Dậu

Dựa theo ngũ hành tam hợp, 12 con giáp phân thành 4 nhóm. Mỗi nhóm gồm 3 con tam hợp, là bộ ba con giáp tương hợp nhau hỗ trợ nhau phát triển. Theo đó tam hợp của tuổi Dậu là: Tỵ, Dậu, Sửu. Như vậy người tuổi Dậu hợp với tuổi những người sinh năm Tỵ và Sửu. Lấy ví dụ tuổi của bạn là Tân Dậu (1981) hợp với các tuổi: Tỵ và Sửu.

Ngược lại với tam hợp thì còn có lục xung và lục hại. Lục xung của tuổi Dậu là: tuổi Mão. Lục hại của tuổi Dậu là tuổi: Tuất. Theo đó, người tuổi Dậu khắc với người sinh vào năm Mão và sinh năm Tuất. Ví dụ tuổi của bạn là Tân Dậu (1981) thì sẽ kỵ với tuổi: Mão và tuổi Tuất.

Để tìm tuổi xông nhà phù hợp nhất cho gia chủ tuổi Dậu thì ngoài việc dựa vào cách tính Tam hợp, Lục hợp, hay xét các yếu tố Lục Xung và Lục hại thì còn phải dựa theo Can của từng tuổi Dậu nữa. Ví dụ tuổi Tân Dậu thì có Can là Tân sẽ hợp Bính. Nên chi tiết từng tuổi Dậu mời các bạn tham khảo bài viết bên dưới nhé.

11. Xem tuổi xông nhà năm 2022 Nhâm Dần cho gia chủ tuổi Tuất

Dựa theo ngũ hành tam hợp, 12 con giáp phân thành 4 nhóm. Mỗi nhóm gồm 3 con tam hợp, là bộ ba con giáp tương hợp nhau hỗ trợ nhau phát triển. Theo đó tam hợp của tuổi Tuất là: Dần, Ngọ, Tuất. Như vậy người tuổi Tuất hợp với tuổi những người sinh năm Dần và Ngọ. Lấy ví dụ tuổi của bạn là Nhâm Tuất (1982) hợp với các tuổi: Dần và Ngõ.

Ngược lại với tam hợp thì còn có lục xung và lục hại. Lục xung của tuổi Tuất là: tuổi Thìn. Lục hại của tuổi Tuất là tuổi: Dậu. Theo đó, người tuổi Tuất khắc với người sinh vào năm Thìn và sinh năm Dậu. Ví dụ tuổi của bạn là Nhâm Tuất (1982) thì sẽ kỵ với tuổi: Thìn và tuổi Dậu.

Để tìm tuổi xông nhà phù hợp nhất cho gia chủ tuổi Tuất thì ngoài việc dựa vào cách tính Tam hợp, Lục hợp, hay xét các yếu tố Lục Xung và Lục hại thì còn phải dựa theo Can của từng tuổi Tuất nữa. Ví dụ tuổi Nhâm Tuất thì có Can là Nhâm sẽ hợp Đinh. Nên chi tiết từng tuổi Tuất mời các bạn tham khảo bài viết bên dưới nhé.

12. Xem tuổi xông nhà năm 2022 Nhâm Dần cho gia chủ tuổi Hợi

Dựa theo ngũ hành tam hợp, 12 con giáp phân thành 4 nhóm. Mỗi nhóm gồm 3 con tam hợp, là bộ ba con giáp tương hợp nhau hỗ trợ nhau phát triển. Theo đó tam hợp của tuổi Hợi là: Hợi, Mão, Mùi. Như vậy người tuổi Hợi hợp với tuổi những người sinh năm Mão và Mùi. Lấy ví dụ tuổi của bạn là Quý Hợi (1983) hợp với các tuổi: Mão và Mùi.

Ngược lại với tam hợp thì còn có lục xung và lục hại. Lục xung của tuổi Hợi là: tuổi Tỵ. Lục hại của tuổi Hợi là tuổi: Thân. Theo đó, người tuổi Hợi khắc với người sinh vào năm Tỵ và sinh năm Thân. Ví dụ tuổi của bạn là Quý Hợi (1983) thì sẽ kỵ với tuổi: Tỵ và tuổi Thân.

Để tìm tuổi xông nhà phù hợp nhất cho gia chủ tuổi Hợi thì ngoài việc dựa vào cách tính Tam hợp, Lục hợp, hay xét các yếu tố Lục Xung và Lục hại thì còn phải dựa theo Can của từng tuổi Hợi nữa. Ví dụ tuổi Quý Hợi thì có Can là Quý sẽ hợp Mậu. Nên chi tiết từng tuổi Hợi mời các bạn tham khảo bài viết bên dưới nhé.

***Các tuổi hợp xung với nhau***

1. Các cặp nhị hợp(Lục hợp):

Tý hợp với Sửu, Dần hợp với Hợi, Mão hợp với Tuất, Thìn Hợp với Dậu, Tỵ hợp với Thân, Ngọ hợp với Mùi.

Nhị hợp (Lục hợp) chính là mối quan hệ tốt đẹp được xây dựng trên nền tảng âm dương hòa hợp. Chính vì thế, trong làm ăn, kết giao bạn bè hay xem tuổi vợ chồng, xem tuổi xông nhà, nếu như chọn được người mang tuổi mệnh Nhị hợp (Lục hợp) với tuổi mệnh của bản thân thì không chỉ tránh được những xung đột, mâu thuẫn thường xảy ra mà còn tạo nên sự may mắn, đồng thời tương hỗ cho nhau mạnh mẽ giúp làm ăn được thịnh vượng hơn, tài lộc dồi dào, cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc và bền lâu hơn.

2. Tam hợp:

-Tam hợp Hỏa cục gồm các tuổi: Dần-Ngọ-Tuất (cùng âm), khởi đầu từ Dần Mộc, tới Ngọ Hỏa rồi đi vào Tuất Thổ.

-Tam hợp Mộc cục gồm các tuổi: Hợi-Mão-Mùi (cùng dương), khởi đầu từ Hợi Thủy, tới Mão Mộc rồi đi vào Mùi Thổ.

-Tam hợp Thủy cục gồm các tuổi: Thân-Tý-Thìn (cùng âm), khởi đầu từ Thâm Kim, tới Tý Thủy rồi đi vào Thìn Thổ.

-Tam hợp Kim cục gồm các tuổi: Tỵ-Dậu-Sửu (cùng dương), khởi đầu từ Tỵ Hỏa, tới Dậu Kim rồi đi vào Sửu Thổ.

Tam hợp là một dạng “Minh Hợp”, nghĩa là sự hòa hợp tuyệt vời trong một mối quan hệ được thể hiện rất rõ ràng, tốt đẹp và quang minh chính đại. Những con giáp thuộc tam hợp thường có tính cách tương đồng và dễ dàng chung sống với nhau hòa hợp. Ngoài ra những con giáp thuộc tam hợp khi nằm trong một mối quan hệ làm ăn, vợ chồng… thường suôn sẻ hơn, có chung chí hướng, chung lý tưởng và giúp đỡ nhau để dễ dàng tiến tới thành công hơn.

3. Lục xung:

– Tý Ngọ tương xung

– Sửu Mùi tương xung

– Dần Thân tương xung

– Mão Dậu tương xung

– Thìn Tuất tương xung

– Tỵ Hợi tương xung.

Lục xung là để chỉ ngũ hành tương xung tương khắc, ngoài ý nghĩa ở các vị trí đối lập nhau, còn có ý nghĩa là các can tàng tại các Địa Chi đã tiềm ẩn xung khắc. Lục Xung được người ta sử dụng để xem tuổi tránh tuổi kết hôn vợ chồng, sinh con đẻ cái, kết giao làm ăn hay kết thân bạn bè, xem tuổi xông nhà..

4. Lục hại:

– Tý hại Mùi

– Sửu hại Ngọ

– Dần hại Tỵ

– Mão hại Thìn

– Thân hại Hợi

– Dậu hại Tuất

Lục Hại được hiểu là 6 cặp đôi con giáp xung hại nhau, nếu kết hợp thành một đôi chỉ mang lại khó khăn, vất vả cho nhau, nếu kết hôn thì cuộc sống hôn nhân cũng không được vững bền, vợ chồng hay lục đục, con cái hư hỏng, nếu là người xông nhà thì mang lại nhiều điều không may mắn cho gia chủ...